Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of Facilities Management and Engineering Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Part C - Standard Reply Form - Provision of Facilities Services
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
01/07/2019
English (en)