Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Assessment of Potential of New Feedstocks for the Production of Advanced Biofuel...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
02/07/2019
English (en)