Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Support for the Development of Harmonised European public Sector Accounting Stan...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Draft contract
Draft contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
02/07/2019
English (en)