Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Prestation de services en matière d’accessibilité aux bâtiments du Parlement eur...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Documents Appel d'offre
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
10/07/2019
English (en)