Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision and Access to Maritime Data and Information for Non-commercial Use
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
E-submission guidelines
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
11/07/2019
English (en)