Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please do not include personal data nor commercially sensitive information in the Question or Subject field when submitting a question
Τίτλος:
Technical Support for the Development and Update of EUROMOD (11 Lots)
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
1.1. Annex 2_Declaration on Honour
Άνευ αντικειμένου
Υπεύθυνη δήλωση
11/07/2019
English (en)