Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Selection of Consultants to Conduct Operational Assessments and Take Part in PEF...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender specifications
Tender specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
15/07/2019
English (en)