Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on the Creation of a CMU Indicators Dashboard
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Technical specifications and Annexes 2,4-7
Technical specifications and Annexes 2,4-7
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
23/07/2019
English (en)