Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Peer-Learning Scheme on Cultural Heritage for Cities and Regions
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
EAC-21-2019 - Annex 1 - List of documents.odt
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
23/07/2019
English (en)