Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on Sustainability Ratings and Research
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
ANNEX 2_Letter of submission of tender
ANNEX 2_Letter of submission of tender
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
01/08/2019
English (en)