Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Maintenance du matériel de restauration, de cuisine, de cafétéria et de laverie ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annexe 2D - Politique environmentale de la CdC
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
05/08/2019
français (fr)