Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of Interim Staff Services for Frontex
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex IV Financial offer template
Άνευ αντικειμένου
Price schedule
07/08/2019
English (en)