Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The deadline for receipt of tenders is extended by two weeks. The new deadline is 21/10/2019 at 23:59h (CET).
Τίτλος:
Technical Assistance to Support the Implementation of Malawi M1 Road Rehabilitat...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Section B - Terms of Reference
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
20/08/2019
English (en)