Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Appel d'offres no 06A050/2014/M051 - Contrat-cadre d'entretien durable des espac...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/10/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/12/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
BORDEREAUX PRIX
Bordereau de prix
Άνευ αντικειμένου
Price schedule
21/10/2014
français (fr)