Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
EU Aid Volunteers Initiative: Training Programme, Online and Face-to-Face Course...
Αναθέτουσα αρχή:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 10 Regulation No 375-2014
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
26/08/2019
English (en)