Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on Modelling the EU Economy as an Ecosystem of Contracts (Methodology Stud...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 2 Financial offer form
Άνευ αντικειμένου
Price schedule
05/09/2019
English (en)