Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Scientific/Technical Assistance for the Implementation of Directive 2010/63/EU o...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
10/09/2019
English (en)