Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Detailed Financial Data Reporting Requirements (DDR) Analysis, Modelling and Dev...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
ANNEX 6_Model Letter of intent subcontractor
ANNEX 6_Model Letter of intent subcontractor
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
11/09/2019
English (en)