Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Implementing Dictionaries of Regulatory Concepts and Reporting Obligations by As...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender specifications and annexes
Tender specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
12/09/2019
English (en)