Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Costruzione di nuovo edificio 75f-INS3L
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
14.Allegato I_Parte 2.3_Disciplinare per migliorie tec_Tabella Offerta Tecnica
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
13/09/2019
italiano (it)