Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Decarbonisation of Shipping: Technical Study on the Future of the Ship Energy Ef...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 4
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
16/09/2019
English (en)