Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply of Ventilated Pressurised Single Use Suits for Highly Contaminated Facili...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
01 Invitation to tender
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
09/10/2019
English (en)