Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) for Medium Altitude Long Endurance Mari...
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/12/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Agreement
Agreement of non-disclosure
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
10/10/2019
English (en)