Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Security Services for the Delegation of the European Union to Cape Verde
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/03/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Draft Contract
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο σύμβασης
15/10/2019
English (en) português (pt)