Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
An analysis of the drivers, barriers and readiness factors of EU companies for a...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/11/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/01/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 6
Power of Attorney
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
26/11/2014
English (en)