Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ecodesign technical assistance study for the product group 'DG ENTR lot 9'.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/11/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/01/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Technical specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
01/12/2014
English (en)