Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Service Contract to Support the Implementation of the Marine Strategy Framework ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/11/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/01/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
11/11/2019
English (en)