Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

An updated version of the tender specifications + draft service contract were published on 06/12/2019.
Τίτλος:
EGNOS Service for Payment/Liability Critical Applications in the Road Sector
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/11/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/01/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
12/11/2019
English (en)