Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Security Services for the Delegation of the European Union to the USA
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Invitation to participate
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
05/12/2019
English (en)