Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of Office Furniture and Garden Equipment and Furniture to the European...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
INVITATION TO TENDER
INVITATION TO TENDER
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
17/12/2019
English (en)