Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please see updated versions of the Instructions to the tenderers and Tender Submission Form.
Τίτλος:
Advisory Support to the EIB Project Advisory Support Unit in implementing the Te...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Section C Annex 6 Budget
Άνευ αντικειμένου
Price schedule
17/12/2019
English (en)