Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on Market trends in Health and Social Services and EU State Aid Implicatio...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Competition (COMP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 2 - Declaration on Honour
Άνευ αντικειμένου
Υπεύθυνη δήλωση
18/12/2019
English (en)