Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the following document was updated: "Conditions FR"
Τίτλος:
Maintenance and operation of general security installations at European Parliame...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/01/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/03/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annexe IV Signalétique financiere
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
13/01/2020
français (fr)