Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 19-078-Concession de coiffure dans la rue intérieure du bâtiment Altiero Spin...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/02/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Στοιχεία εγγράφου
PV séance d'information
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
10/03/2020
français (fr)