Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Dienstencontract schoonmaak gebouwen inclusief laboratoria JRC Geel
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/04/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
2.1 Administratieve specificaties - Bijlage 1 - Lijst docs offerte
Tender specifications - adm. part
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
16/03/2020
Nederlands (nl)