Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Dienstencontract schoonmaak gebouwen inclusief laboratoria JRC Geel
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/04/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
2.2 Adminsitratieve Specificaties - Bijlage 2 - Verklaring op erewoord
Declaration on honour (tender)
Άνευ αντικειμένου
Υπεύθυνη δήλωση
16/03/2020
Nederlands (nl)