Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Promote Stakeholders' Involvement in Border Obstacles Resolution (2020CE160AT015...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/04/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/06/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Invitation letter
Invitation letter
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
17/04/2020
English (en)