Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that in the eSubmission homepage (Tendering data) the valid tendering dates are those in the second blue banner: tender deadline 31/07/2020 16:00; Opening of tenders: 03/08/2020 11:00. The warning refers to the old date 11/06/2020. Tenders submitted within 31/07/2020 16:00 will be considered in time. IMPORTANT Published in Questions&Answers tab clarifications on issues with uploading p7m offer files.
Τίτλος:
Retrofit of the Trigeneration System in JRC Ispra Site by Construction of a New ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Attachment to Q48
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
22/05/2020
italiano (it)