Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that a NEW consolidated version of Annex I, Tender Specifications, is added to the Document library on 25.03.2015.
Τίτλος:
Framework contract for the provision of editing services for the European Enviro...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/02/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/03/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex I - Tender specifications - CONSOLIDATED VERSION_25.03.15
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
19/03/2015
English (en)