Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Restauration pour les crèches et garderies dans la région de Bruxelles-Capitale,...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/04/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/06/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Questions-réponses série 3
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
26/06/2020
français (fr)