Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Case studies of Automation in services
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία έναρξης:
06/08/2020
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
21/08/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
TS Case studies of Automation in services
Άνευ αντικειμένου
Σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών
03/08/2020
English (en)