Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Customer Support Service for the ECHA Information Desk
Αναθέτουσα αρχή:
European Chemicals Agency (ECHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/09/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex 6 - Financial form
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
08/09/2020
English (en)