Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of Cleaning Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/08/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Annex C -SSF-DE
Einreichungsformular auf Deutsch
Άνευ αντικειμένου
Παραρτήματα
18/09/2020
Deutsch (de)