Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10635 'Data centre facilities'
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/05/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/07/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
04 - Price Schedule
Άνευ αντικειμένου
Price schedule
08/05/2015
English (en)