Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Housing Exclusion: Problem Tree Analysis and Production of Policy Toolkit
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/11/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/01/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Invitation
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
28/10/2020
English (en)