Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Support follow-up actions to the mid-term review of the EU biodiversity strategy...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender specifications
Terms of reference
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
02/06/2015
English (en)