Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
European innovation scoreboards.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/07/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/09/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
16/07/2012
English (en)