Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supervision on Construction of Municipal Wastewater Treatment and Collection Sys...
Αναθέτουσα αρχή:
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations (DG NEAR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/01/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Στοιχεία εγγράφου
Additional documents to Contract Notice
Άνευ αντικειμένου
Πρόσκληση
21/01/2021
English (en)