Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on implications of the emerging technologies software-defined networking a...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
Tender Specifications
Άνευ αντικειμένου
Τεχνικές προδιαγραφές
18/06/2015
English (en)