Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
EU for Serbia – Serbian Palace of Justice in Novi Sad
Αναθέτουσα αρχή:
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations (DG NEAR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/02/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/05/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Στοιχεία εγγράφου
QA No.2-PO
Other invitation to tender document
Άνευ αντικειμένου
Λοιπά
26/02/2021
English (en)